Skip to main content

Gemeente op Alfabet

Hoe de regelgeving is voor je hond in Nederland en welke boete betaal je.

Nederland is ingedeeld in provincies, provincies zijn ingedeeld in gemeentes. In Nederland heb je landelijke wetgeving en wetgeving op provincie niveau en wetgeving op gemeentelijk niveau.
De APV is wetgeving op gemeentelijk niveau

Wat houdt de APV in?
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente. 
Hier vind je de regels die geldig zijn voor jou en je hond. Om het makkelijk te maken zijn deze regels per gemeente verschillend.

Binnen de gemeente heb je ook nog de mogelijkheid van de bebouwde kom, dit is een grens rondom een dorp of een stad, aangegeven met de blauwe borden als je de bebouwde kom inrijd. 
Buiten deze plaatsen heb je het over het buitengebied, dit zijn alle gronden en wateren buiten de bebouwde kom. De openbare wegen en vaak ook meerdere gebieden behoren bij de verantwoordelijkheid van de gemeente. Andere wegen behoren soms bij de provincie, de provinciale wegen.

In het gebied zijn vele eigenaren van de grond. Denk aan particulieren,, boeren, natuurorganisaties etc. Dit zijn dan prive eigendommen. Hier gelden de regels die door deze eigenaren zijn opgesteld. Bij particulieren en boeren is het bijna altijd verboden voor honden. Bij andere instanties mag je vaak wel met je hond op het terrein komen, de eigenaar geeft hier dan aan mag de hond wel of niet los, ook zijn er vaak stukken waar je hond helemaal niet mag komen.

Bij veel gemeentes mag je hond loslopen in het buitengebied, op de gronden die eigendom zijn van de gemeente. Dit is wel geheel op eigen risico, vaak zijn dit wegen waar verkeer rijdt. Ook zijn er gemeentes die vinden dat je ook in het buitengebied de poep op moet ruimen.

Binnen de bebouwde kom zijn er verschillende mogelijkheden.. Elke gemeente gaat hier anders mee om. Er zijn hondentoiletten, afvalbakken, uitlaatstroken, losloopplaatsen, uitrenvelden. Per gemeente verschilt het ook waar je wel en niet je hondenpoep moet opruimen. Dit vind je allemaal terug in de app.

Een aantal regels zijn bij bijna alle gemeentes  het zelfde.
1. Binnen de bebouwde kom je hond altijd aangelijnd, behalve op de aangegeven plaatsen middels de APV.
2. Binnen de bebouwde kom altijd de poep van je hond opruimen, behalve op de aangegeven plaatsen middels de APV, 
3. Bij veel gemeentes ben je verplicht altijd een opruimmiddel bij je te hebben als je de hond uitlaat, bij sommige gemeentes ook in het buitengebied.
4. Weggooien van de zakjes nooit in de straatkolken, alleen in speciale afvalbakken of bij sommige gemeentes in alle afvalbakken. Anders thuis in de groene kliko.
5. Terreinen die verboden zijn voor honden: speelplaatsen, kerkhoven.

Boetes: 

 • Hond laten loslopen waar dit niet mag
  € 100,-
 • Geen opruimzakje of schepje bij je hebben
  € 100,-
 • Hondenpoep niet opruimen
  € 150,-
 • Hond in verboden gebied laten loslopen
  € 150,-
 • Hond jaagt wild op of loopt los in het broedseizoen tot
  € 700,-
 • Administratiekosten
  € 9,-