Skip to main content

Gemeente Waadhoeke

Website: www.waadhoeke.nl

Oppervlakte: 315,26 km2
Aantal inwoners: 46.344

Dierenambulance: 06-38539780

Loslopen buitengebied: ja

Dorpen: Franekeradeel, het Bildt en Menaldumadeel

Hondenbelasting: nee, 2024

Voorzieningen aanwezig:
Losloopgebieden: ja 
Uitlaatplaatsen: ja
Uitlaatstroken: 
Poepafvalbakken:

Gecontroleerd: 25-02-2024